Video

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zatupiteľstva?
 

TOPlist

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY

 

 

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Túto povinnosť zo zákona majú povinné osoby: 

 

• územné samosprávy (obce, mestá, mestské časti)

buy levitra online organizácie zriadené samosprávami (rozpočtové a príspevkové organizácie ako školy, mestské podniky a pod.)

• iné povinné osoby podľa zákona č. buy clomid online 211/2000 Z.z.

 

 

Najnovšie pridané dokumenty organizácie:  

na stranke propecia online    h ttp://www.rzof.sk/gortva

Včera : Zita
Dnes : Júlia
Zajtra : Želmíra

Počasie

Počasie Gortva - Svieti.com