Video

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zatupiteľstva?
 

TOPlist

Terénna sociálna práca

 

TSP_logo

 

Pre verejnosť tu zverejňujeme plné znenia projektov vypracovaných našou obcou. 

 

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

            Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte  Terénna sociálna práca v obciach I  realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR  www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

                Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom našej obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s mal. deťmi a seniorom.

 

            Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a  ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

  • Zmluva o spolupráci číslo N20160203009
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 1. 11. 2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30. clomid online 06. 2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú tieto zamestnankyne našej obce:

 

Terénna sociálna pracovníčka:

 

                        buy priligy Mgr. Zuzana Gáspárová

                        telefón: 0911 984 800

 

Terénna pracovníčka:

 

                        Mária buy clomid Danyiová

                        telefón: 0911 586 344

 

Pracovná doba:

Pondelok propecia online – Piatok      07:30 – buy levitra 12:00             obed 12:00 – 12:30               12:30 – 16:00

 

Kancelária TSP  sídli v budove Obecného úradu na adrese:

 

                        Gortva 138

                        980 02 Gortva

                        mail: kcgortva@gmail.com

 

TSP1

  

 
 

Včera : Roman(a)
Dnes : Matej
Zajtra : Frederik(a)

Počasie

Počasie Gortva - Svieti.com

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Gortva © 2011.Všetky práva vyhradené.