Video

Anketa

Ste spokojný s prácou obecného zatupiteľstva?
 

TOPlist

Komunitné centrum pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

 

 

Terénny sociálny pracovník:  Mgr. Zuzana GÁSPÁROVÁ

 

Terénny pracovník: Mária Danyiová

 

Kontakt: 0911586344

 

E-mail: kcgortva@gmail.com

 

          So sústavne zhoršujúcou sa sociálnou situáciou rómskeho etnika, propecia online nedostatočným prístupom k vzdelávaniu sa a zamestnaniu a ich nízkej schopnosti ovplyvňovať proces sociálneho rozvoja sa z donedávna z relatívne slušne integrovanej minority stáva minorita čoraz viac izolovaná, a vytláčaná na okraj spoločnosti.


          Obec Gortva má vybudované „Komunitné centrum pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva“ v ktorom bude realizovať programy a projekty zamerané na sociálnu inklúziu, podporu buy levitra online integrácie, elimináciu kultúrnych predsudkov a stereotypov.

          Mobilizáciou a a clomid online ktivizáciou sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, postupným realizovaním aktivít programu komunitného centra, chceme napomôcť týmto skupinám k menšej závislosti od sociálnej a finančnej podpory štátu, k ich väčšej ekonomickej samostatnosti a nezávislosti, napomôcť k zamedzeniu prehlbovania spoločenského a sociálneho vylúčenia rómskeho etnika v obci.


Včera : Otília
Dnes : Lucia
Zajtra : Branislava

Počasie

Počasie Gortva - Svieti.com